top of page
bg_edited_edited.jpg
01.png
02.png
03.png
04.png
05.png
40.png

阿芙佳朵餅乾

cv.png

郭霖

郭霖.png
VOICE_01.png
VOICE_03.png
VOICE_02.png
VOICE_04.png

在濃厚又苦澀的熱咖啡,加入香甜的冰淇淋,戲劇性結合兩種不同風味甜點而誕生的,就是阿芙佳朵餅乾。他雖擁有獨特的滋味,卻又不算是正統的咖啡或冰淇淋,自我認同混亂的他因此決定,既然不屬於任何一方,那就創造唯我獨尊的新世界吧!

bottom of page