top of page
bg_edited_edited.jpg
01.png
02.png
03.png
04.png
05.png
28.png

千層酥餅乾

cv.png

魏晶琦

魏晶琦.png
VOICE_01.png
VOICE_03.png
VOICE_02.png
VOICE_04.png

「奉麵團、烤箱、魔女之名,賦予你神聖使命!」千層酥餅乾接受神聖鹽水洗禮的那天起,他過去的名字、喜好一併拋諸金黃白紗之後,唯一留下的是他對教團的忠貞不渝,以及一份堅守餅乾世界秩序的使命。

bottom of page