top of page
bg_edited_edited.jpg
01.png
02.png
03.png
04.png
05.png
20.png

拿鐵餅乾

cv.png

李昀晴

李昀晴.png
VOICE_01.png
VOICE_03.png
VOICE_02.png
VOICE_04.png

不知道要喝咖啡還是牛奶時,就來杯拿鐵吧!拿鐵餅乾被任命為魔法學院的老師,但常常為了悠閒享受一杯咖啡的美好而上課遲到。因為他總是溫柔地告訴學生「做不好沒關係,自信最重要」,或許在某些學生心目中他已經是最棒的老師了吧?

bottom of page