top of page
bg_edited_edited.jpg

勇敢餅乾

cv.png

雷碧文

雷碧文.png
VOICE_01.png
VOICE_03.png
VOICE_02.png
VOICE_04.png

率先逃出烤箱的勇敢餅乾,究竟是如何在魔女的烤箱中獲得生命的,至今依舊是個謎。 會不會是魔女不小心把賦予生命的魔法粉末當成生薑粉,才會變成這樣呢?

0001.png
01.png
02.png
03.png
04.png
05.png
bottom of page