top of page
bg_edited_edited.jpg
01.png
02.png
03.png
04.png
05.png
13.png

幸運草餅乾

cv.png

蔣鐵城

蔣鐵城.png
VOICE_01.png
VOICE_03.png
VOICE_02.png
VOICE_04.png

幸運草餅乾會帶著一把花草編成的魯特琴,把餅乾的故事寫成歌,情感豐富的他就算是平凡的日常,也能迸發許多作曲靈感。幸運草餅乾認為,能夠在這充滿愛的土地唱著自己最喜歡的歌,是最幸福的事了,希望這小小的旋律能成為最美麗的萬物之歌。

bottom of page