top of page
bg_edited_edited.jpg
01.png
02.png
03.png
04.png
05.png
10.png

洋蔥餅乾

cv.png

薛晴

薛晴.png
VOICE_01.png
VOICE_03.png
VOICE_02.png
VOICE_04.png

洋蔥餅乾是由整顆洋蔥做成,經過他身旁就會覺得眼睛刺痛。聽說他的眼淚含有洋蔥汁,只要一哭就會被自己的淚水辣得哭不停,所以總是淚汪汪的。洋蔥餅乾很怕幽靈,稍微受到驚嚇就會嚎啕大哭,他想不透為什麼自己一出現,周遭就會變得陰森。

bottom of page