top of page
bg_edited_edited.jpg
01.png
02.png
03.png
04.png
05.png
06.png

泡泡糖餅乾

cv.png

傅暐霖

0000.png
VOICE_01.png
VOICE_03.png
VOICE_02.png
VOICE_04.png

泡泡糖餅乾熱愛將平淡無奇的世界渲染成五顏六色,到處發射他的七彩泡泡糖球,讓環境染上各種色彩,根本是餅乾界的搗蛋鬼!他剛出爐就把烤箱弄得亂七八糟,讓魔女氣得跳腳,他所到之處總是怨聲連連,但他依然醉心於自己的藝術世界裡。

bottom of page