top of page
bg_edited_edited.jpg
01.png
02.png
03.png
04.png
05.png

海妖精餅乾

cv.png

杜素真

0000.png
VOICE_01.png
VOICE_03.png
VOICE_02.png
VOICE_04.png

海妖精餅乾受到只要脫離大海,便會凍結成冰的詛咒。因違抗命運而被冰封的他,多虧餅乾們收集來的溫暖之心,才能再次找回原貌。如今他靠著寒氣和水的力量,成為餅乾們最堅強的後盾。希望海妖精餅乾能緊緊守住手中的劍,千萬別變成泡沫。

01.png
bottom of page