top of page
bg01.png
pic.png
slogan.png
5_3 薑餅人王國  更新中文配音!.png
BN.png
LINE-Music_0411_375x92.png
中段背景_edited.png

配音陣容

薑餅人,手遊,配音

0002.png
0001.png
0025.png
0121.png
0007.png

純香草餅乾

cv_0331.png

穆宣名

聖百合餅乾

cv_0331.png

詹雅菁

聖莓果餅乾

cv_0331.png

魏晶琦

黑可可餅乾

cv_0331.png

張騰

黃金起司餅乾

cv_0331.png

劉如蘋

配音陣容
bg_edited.png

​熱門活動

pic01.png
pic02.png
youtube_0427_1280x720.png
熱門活動
中段背景_edited.png

精彩影片

精彩影片
bg.png

下載專區

馬上下載餅乾語音成為你的專屬鬧鐘!
​點餅乾頭像即可看到很可愛的試聽影片喔!

cookie0001_head.png
cookie0035_head.png
cookie0063_head.png
cookie0111_head.png
cookie0069_head.png
cookie0048_head.png
cookie0121_head.png
cookie0529_head.png
cookie0046_head.png
cookie0511_head.png
cookie0502_head.png
cookie0513_head.png
cookie0516_head.png
cookie0160_head.png
cookie0503_head.png
cookie0521_head.png
cookie0527_head.png
download_button.png
line.png
下載專區
bottom of page